Nr 94/2000 | 29-12-2000

Wykonanie prawa podobru na akcje POLKOMTEL SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że PKN ORLEN S.A. wykonując przysługujące mu prawo poboru zapisał sie na 1 078 550 akcji imiennych serii J emitowanych przez POLKOMTEL S.A. co stanowi odpowiednią proporcję do posiadanych udziałów 19,61%. Jednocześnie PKN ORLEN S.A. wpłacił pierwszą ratę na poczet ww. akcji w wysokości 26 963 750 PLN co stanowi 25% całkowitej opłaty.

Zarząd PKN ORLEN SA