Nr 1/2001  | 02-01-2001

Kontrakty PKN ORLEN SA z BP i Statoil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2000 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowy:

  • z BP Poland Spółka z o.o. i Spółka, Spółka Jawna. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn spółce BP Poland w roku 2001. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 850.000.000 PLN. W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę w wysokości do 12 % wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.
  • z BP Poland Spółka z o.o. i Spółka, Spółka Jawna. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oleju napędowego spółce BP Poland w roku 2001. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 650.000.000 PLN. W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę w wysokości do 12 % wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.
  • z STATOIL Polska Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn spółce STATOIL POLSKA w roku 2001.Szacunkowa wartość transakcji wynosi 940.000.000 PLN. W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę w wysokości do 12 % wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 oraz § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.)