Nr 10/2001  | 02-02-2001

Konsolidacja spółek gazowych

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2001 roku został zakończony proces łączenia spółek Petrogaz Hrubieszów Sp. z o.o., Petrogaz Jaworzno Sp. z o.o., Petrogaz Redaki Sp. z o.o. ze spółką ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o.

We wszystkich spółkach PKN ORLEN S.A. posiadał 100% udziałów. W wyniku tej operacji kapitał zakładowy ORELN Petrogaz Płock Sp. z o.o. wzrósł z kwoty 2.000.000 PLN do kwoty 13.891.000 PLN, a udział PKN ORLEN S.A. w Spółce nie zmienił się i wynosi 100%.

Zarząd PKN ORLEN S.A. spodziewa się, że dzięki konsolidacji nastąpi wyeliminowanie wewnętrznej konkurencji pomiędzy spółkami, poprawa rentowności aktywów gazowych będących w posiadaniu PKN ORLEN S.A. oraz wzmocnienie pozycji rynkowej spółki ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o.