Nr 11/2001  | 02-02-2001

Transakcje powyżej 500 000 Euro

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w ciągu 2000 roku PKN ORLEN S.A. zawarł z następującymi podmiotami zależnymi konsolidowanymi metodą pełną (Grupa PKN ORLEN S.A.) transakcje dotyczące sprzedaży paliw, których wartość przekroczyła 500 000 EURO: