Nr 12/2001  | 20-02-2001

Umowy z Silesia i PGNiG

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 19 lutego 2001 roku spółka Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku zawarła następujące umowy:

1. ze spółką Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę sprzedaży akcji, przedmiotem której jest nabycie 2.100.000 (słownie: dwa miliony sto tysięcy) akcji imiennych w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakłady Azotowe "Anwil" S.A. z siedzibą we Włocławku, reprezentujących łącznie 14 % kapitału zakładowego spółki Zakłady Azotowe "Anwil" S.A. i uprawniających do 14 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Zakłady Azotowe "Anwil" S.A.,

2. ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży akcji, przedmiotem której jest nabycie 1.869.879 (słownie: milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakłady Azotowe "Anwil" S.A. z siedzibą we Włocławku, reprezentujących łącznie 12,47 % kapitału zakładowego spółki Zakłady Azotowe "Anwil" S.A. i uprawniających do 12,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Zakłady Azotowe "Anwil" S.A..

Przeniesienie własności akcji w wykonaniu powyższych umów nastąpi po spełnieniu się następujących warunków: uzyskania stosownych zgód Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Azotowe Anwil S.A. oraz braku zastrzeżeń ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeniesienie własności akcji w wykonaniu powyższych umów spowoduje przekroczenie przez spółkę Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. progu 50 % udziału w kapitale zakładowym spółki Zakłady Azotowe "Anwil" S.A.. Łączna kwota transakcji opisanych powyżej wynosi 94.327.701,00 złotych.

Obecnie PKN ORLEN S.A. posiada 38,35% udziału w kapitale akcyjnym Zakładów Azotowych Anwil S.A. Anwil jest największym w kraju producentem polichlorku winylu i drugim co do wielkości producentem nawozów azotowych. Jednocześnie spółka ta jest największym odbiorcą etylenu produkowanego w PKN ORLEN S.A.

Zarząd PKN ORLEN S.A.