Nr 14/2001  | 20-03-2001

ORLEN obejmuje udziały w NOM

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2001 r. w siedzibie spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o. o. zostało złożone oświadczenie o objęciu udziałów przez PKN ORLEN S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce NOM Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A. obejmie 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy ) nowych udziałów o wartości 500 zł każdy, o łącznej wartości 35.000.000 zł ( trzydzieści pięć milionów złotych ). Powyższe objęcie udziałów jest realizacją zapisów umowy wspólników, o której informowaliśmy w raporcie nr 35/2000 w dniu 9 czerwca 2000 roku. Udział PKN ORLEN S.A. w kapitale zakładowym spółki NOM Sp. z o.o. w wyniku transakcji pozostanie na dotychczasowym poziomie 35 %.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.