Nr 15/2001  | 20-03-2001

ORLEN obejmuje akcje w POLKOMTELU

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2001 roku PKN ORLEN S.A. zapłacił kwotę 80.891.250 złotych będącą pozostałą częścią należności z tytułu obejmowanych akcji nowej emisji serii J spółki Polkomtel S.A. Pierwsza rata w wysokości 26.963.750 złotych została zapłacona w dniu 29 grudnia 2000 roku, o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 94 w dniu 29 grudnia 2000 roku.

W wyniku podwyższenia PKN ORLEN S.A. obejmie 1.078.550 sztuk akcji serii J o wartości nominalnej 100 złotych każda. Udział procentowy PKN ORLEN S.A. w kapitale akcyjnym Polkomtel S.A. pozostanie na dotychczasowym poziomie (19,61%). Podwyższenie kapitału spółki Polkomtel S.A. związane było z opłatą za licencję UMTS.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)