Nr 16/2001  | 30-03-2001

Nowe udziały PKN ORLEN w Anwilu

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2001 roku powziął informację o uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zwiększenie zaangażowania powyżej 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zakładów Azotowych Anwil S.A. Uzyskanie zgody UOKiK było warunkiem koniecznym zakończenia transakcji zakupu przez PKN ORLEN akcji Z.A. Anwil S.A od Spółki Towarzystwo Finansowe “Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz od Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, o czym informowaliśmy w Raporcie bieżącym nr 12/2001 w dniu 20 lutego 2001 roku. W wyniku zakupu powyższych akcji udział PKN ORLEN w Spółce Z.A. “Anwil” S.A. wzrósł do 64,8%.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.