Nr 17/2001  | 31-03-2001

M. Mroczkowski czasowo Prezesem Zarządu Spółki Polkomtel SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2001 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki Polkomtel S.A. delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Mroczkowskiego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Polkomtel S.A. Pan Marek Mroczkowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.