Nr 3/2001  | 04-01-2001

Ekodiesel Plus 50 - nowe paliwo z PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w grudniu 2000 roku wyprodukowano w PKN ORLEN S.A. pierwszą partię oleju napędowego Ekodisel Plus 50.

Ten nowy olej napędowy przewyższa wymagania europejskie na rok 2000. W porównaniu do poprzedniego oleju (Ekodisel Plus) i charakteryzuje się:

  • dziesięciokrotnie niższą zawartością siarki - 50 ppm
  • wyższą liczbą cetanową - powyżej 51
  • niższa gęstością - maksymalnie 845 kg/m3 w temp. 15 st. C
  • obniżoną końcową temperaturą wrzenia - 95% do temp. max. 360 st. C
  • niższą zawartością policyklicznych węglowodorów aromatycznych - poniżej 7%

Nowy olej napędowy Ekodisel Plus 50 zawiera dodatki uszlachetniające: zmniejszające zadymienie spalin, poprawiający czystość wtryskiwaczy paliwa, smarnościowy, przeciwkorozyjny, poprawiający odporność na utlenianie, deemulgujący, poprawiający własności niskotemperaturowe oraz biocyd, który zabezpiecza paliwo przed skażeniem mikrobiologicznym. Ekodisel Plus 50 może być w razie wystąpienia takich warunków produkowany w wersji arktycznej, tj. o temperaturze zablokowania zimnego filtra poniżej minus 25 st. C. Podjęcie produkcji tego oleju było możliwe dzięki realizacji programu inwestycyjnego i uruchomieniu Kompleksu Instalacji Produkcji Paliw, tj. m. in. instalacji HON VI.

W 2001 roku Ekodiesel Plus 50 będzie stanowił około połowę wyprodukowanego oleju napędowego w PKN ORLEN S.A. Akcyza na to paliwo jest niższa o ok. 60 PLN / tonę od akcyzy na oleje o gorszej jakości.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)