Nr 7/2001  | 17-01-2001

Franklin Resources Inc. w posiadaniu 5% akcji PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 17 stycznia 2001 roku został poinformowany przez Franklin Resources, Inc., że Franklin Resources, Inc. i jego spółki zależne Franklin Mutual Advisers, LLC and Templeton Worldwide, Inc. i inne są w posiadaniu 21 063 580 akcji PKN ORLEN S.A., co stanowi 5,01% ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd PKN ORLEN S.A.