Nr 8/2001  | 24-01-2001

Lista akcjonariuszy - 5% na NWZA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A., zwołanym na dzień 15 grudnia 2000 roku i kontynuującym obrady w dniach 19 grudnia 2000 roku i 10 stycznia 2001 roku i zakończonym w dniu 10 stycznia 2001 roku posiadali co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów, wraz z liczbą głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.