Nr 9/2001  | 26-01-2001

Umowa z Naftobazy Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2001 roku PKN ORLEN S.A. zawarł z Naftobazy Sp. z o.o. 3-letnią umowę o współpracy w zakresie magazynowania i usług przeładunkowych produktów naftowych i płynów specjalnych. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 100 mln PLN w skali roku.

Przedmiotowa umowa zastąpi kilkadziesiąt osobnych kontraktów, które regulowały dotychczasową współpracę stron. W związku z tym pozwoli ona na ujednolicenie i uproszczenie zasad współpracy w zakresie istotnych dla PKN ORLEN S.A. obszarów logistyki i magazynowania.

Raport sporządzono na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.