Nr 21/2001  | 12-04-2001

ZWZA w dniu 14 maja 2001

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje co następuje:

Zarząd Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa, pod numerem RHB VIII 780, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 14 maja 2001r. (poniedziałek), o godz. 1100 w Płocku, w Domu Technika przy ulicy Kazimierza Wielkiego 41.