Nr 25/2001  | 10-05-2001

Program Level I dla PKN ORLEN SA

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła program LEVEL I dla PKN ORLEN S.A. Oznacza to, że kwity depozytowe PKN ORLEN S.A. są już dostępne dla wszystkich amerykańskich inwestorów i mogą być przedmiotem obrotu na amerykańskim rynku pozagiełdowym (OTC). Do dnia zatwierdzenia programu LEVEL I przez SEC kwitami depozytowymi PKN ORLEN S.A. w USA mogli obracać wyłącznie profesjonalni inwestorzy z siedzibą w tym kraju, zarządzający aktywami ponad 100 milionów USD, tzw. Qualified Institutional Buyers. Program LEVEL I znosi to ograniczenie i umożliwia zakup papierów wartościowych Spółki wszystkim inwestorom, również osobom fizycznym mieszkającym w USA. Dla największej polskiej firmy paliwowej istotny jest fakt, że jej kwity depozytowe będzie mogła kupować także licząca prawie 10 milionów osób Polonia amerykańska. Obrót kwitami depozytowymi PKN ORLEN S.A. jest regulowany Przepisem 144A oraz Regulacją S. Kwity wyemitowane na podstawie Przepisu 144A są rejestrowane na Portal Market w USA, natomiast podlegające Regulacji S - na rynku IOB (International Order Book od 30.04.2001r., wcześniej na SEAQ International) na The London Stock Exchange. Program LEVEL I nie nakłada na Emitenta obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych według amerykańskich standardów rachunkowości US GAAP. Zgoda Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na przeprowadzenie programu LEVEL I dla kwitów depozytowych dowodzi, że PKN ORLEN S.A. cieszy się coraz większym uznaniem amerykańskich kół finansowych i inwestorów w Stanach Zjednoczonych. Londyńska giełda The London Stock Exchange ogłosiła również, że kwity depozytowe PKN ORLEN S.A. zostały wybrane jako jedne z najbardziej płynnych i od 30 kwietnia 2001 roku są rejestrowane na nowym rynku IOB (International Order Book od 30.04.2001r., wcześniej na SEAQ International) Andrzej Modrzejewski, Prezes PKN ORLEN S.A. powiedział o rozpoczęciu programu LEVEL I: “Udział PKN ORLEN S.A. w programie jest kolejnym krokiem w rozwoju Spółki. Umożliwi nam czynne zabieganie także o inwestorów indywidualnych na rynku amerykańskim. Liczymy również na osoby związane pochodzeniem z Polską, które zapewne zainteresują się największym polskim przedsiębiorstwem rafineryjnym i petrochemicznym. Jesteśmy pewni, że program LEVEL I poprawi płynność walorów PKN ORLEN S.A. na głównych rynkach finansowych świata i przyniesie korzyści naszym akcjonariuszom.” Kwitami depozytowymi PKN ORLEN S.A. zarządza renomowany The Bank of New York w Nowym Jorku. Stanowią one na dzień 31.03.2001r. około 29% kapitału akcyjnego Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Zarząd PKN ORLEN S.A.