Nr 29/2001  | 21-05-2001

Wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na wyniki firmy

Informacja na temat wpływu wyceny zapasów metodą “ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.