Nr 30/2001  | 28-05-2001

Akcje premiowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie informacji otrzymanych od Nafty Polskiej S.A. - właściciela akcji premiowych oraz Domu Maklerskiego WBK S.A. - obsługującego sprzedaż zawiadamia, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zezwoliła na przeniesienie własności poza rynkiem regulowanym akcji PKN ORLEN S.A. - tzw. akcji premiowych, które są jedna z preferencji dla Inwestorów Indywidualnych, którzy nabyli Akcje PKN ORLEN S.A. w ofercie sprzedaży akcji Spółki w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych zgodnie z warunkami oferty sprzedaży akcji PKN ORLEN S.A. przeprowadzonej w okresie od 16 czerwca do 6 lipca 2000 roku zawartymi w Dokumencie Informacyjnym. Maksymalna ilość akcji premiowych jaka może zostać przyznana wynosi 4370000 czyli 10% akcji sprzedanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Proces przydziału akcji rozpocznie się 7 lipca 2001 roku i będzie polegał na automatycznym zapisie akcji premiowych na rachunkach inwestorów indywidualnych.

Informacja ta nie odnosi się do pakietu 18% akcji PKN ORLEN S.A., które są własnością Nafty Polskiej S.A. i znajdują się w publicznym obrocie.

Raport sporządzono na podstawie art. 81 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.