Nr 31/2001  | 28-05-2001

Lista po ZWZA z dnia 14 maja 2001

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2001 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji: