Nr 32/2001 | 31-05-2001

Zwołanie NWZA na dzień 6 lipca 2001

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 06 lipca 2001r. (piątek), o godz. 1100 w Płocku, w Domu Technika przy ulicy Kazimierza Wielkiego 41.