Nr 34/2001  | 07-06-2001

Nabycie akcji Z.A. Anwil SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 6 czerwca 2001 roku została podpisana umowa, której przedmiotem jest nabycie przez PKN ORLEN S.A. 1.522.095 (jeden milion, pięćset dwadzieścia dwa tysiące, dziewięćdziesiąt pięć) akcji spółki Zakłady Azotowe Anwil S.A. od BIG Banku Gdańskiego S.A. Wartość transakcji wyniosła 20.545,3 tys. zł. Przeniesienie własności akcji spółki Zakłady Azotowe Anwil S.A. na PKN ORLEN S.A. oraz rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 12 czerwca 2001 roku.
W wyniku zakupu powyższych akcji udział PKN ORLEN S.A. w spółce Zakłady Azotowe Anwil S.A. wzrośnie z 64,81% do 74,97%.

Zarząd PKN ORLEN S.A.