Nr 36/2001  | 28-06-2001

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN SA w dniu 28 czerwca 2002 roku: