Nr 36/2001  | 19-06-2001

Pożyczka dla Polkomtel SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 18 czerwca 2001 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel S.A.- operatora sieci komórkowej Plus GSM wyraziło zgodę na udzielenie spółce pożyczki w wysokości 500 mln. zł przez jej akcjonariuszy. Akcjonariusze Polkomtela (w tym PKN ORLEN S.A.) będą partycypować w pożyczce proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów. Środki finansowe uzyskane z pożyczki będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków na UMTS.

PKN ORLEN S.A. jest obecnie w posiadaniu 19,61% akcji Polkomtel S.A.

Zarząd PKN ORLEN S.A.