Nr 36/2001  | 10-06-2001

Projekty uchwał na WZA w dniu 28 czerwca 2001

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2002 roku.