Nr 42/2001  | 10-07-2001

Zbycie udziałów spółki Petrogaz Inowrocław Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 09 lipca 2001 roku PKN ORLEN S.A. zbył wszystkie 3.825 posiadane udziały spółki Petrogaz Inowrocław Sp. z o.o. Łączna wartość księgowa zbywanych udziałów wyniosła 1.912.500 złotych. Zbycie nastąpiło poprzez wniesienie udziałów aportem do spółki ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. W zamian za zbywane udziały PKN ORLEN otrzyma 1.912 udziałów spółki ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. o łącznej wartości 1.912.000 złotych. PKN ORLEN posiada 100 % udziałów spółki ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że nie występują żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN S.A. a osobami zarządzającymi Spółką ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. i osobami zarządzającymi Petrogaz Inowrocław Sp. z o.o.

Powyższa transakcja stanowi kolejny element w procesie restrukturyzacji spółek gazowych w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., o czym informowaliśmy w Raporcie Bieżącym nr 10/01 z dnia 2 lutego 2001 roku, poprzez co charakter tej lokaty określa się na długoterminowy.