Nr 43/2001  | 12-07-2001

EMGF Inc. w posiadaniu 5,05% głosów na WZA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 12 lipca 2001 roku został poinformowany przez Emerging Markets Growth Fund. Inc. (“EMGF”) z siedzibą w Los Angeles, USA, że EMGF jest w posiadaniu 21 230 400 akcji PKN ORLEN SA, co stanowi 5,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.