Nr 45/2001  | 17-07-2001

Franklin Resources zmniejszył udział w PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że powziął informację od Franklin Resources, Inc., że Franklin Resources, Inc. i jego spółki zależne Franklin Mutual Advisers, LLC and Templeton Worldwide, Inc. i inne są w posiadaniu 20 715 200 akcji PKN ORLEN S.A., co stanowi 4,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.