Nr 46/2001  | 18-07-2001

Lista akcjonariuszy którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów NWZA

Zarząd PKN ORLEN S.A. podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 lipca 2001 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.