Nr 47/2001  | 24-07-2001

Obligacje zamienne na akcje PKN ORLEN SA dla Członków Zarządu

Od 23 lipca br. Członkowie Zarządu PKN ORLEN S.A. mogą zakupić obligacje zamienne na akcje spółki. Jest to element programu motywacyjnego dla zarządu i kadry kierowniczej na lata 2001-2003 przyjętego przez WZA PKN ORLEN S.A. w dniu 15 maja 2000 r. Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 23 lipca 2001 r. ORLEN POWIERNIK Sp. z o.o. złożyła Członkom Zarządu PKN ORLEN S.A. ofertę nabycia - w ramach programu motywacyjnego - obligacji serii A zamiennych na akcje PKN ORLEN S.A. serii D. Członkowie Zarządu - zgodnie z uchwałą WZA z 15 maja 2000 r. - w 2001 roku zyskali prawo do objęcia łącznej liczby 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) obligacji zamiennych po cenie nabycia 20,30 zł. W latach 2002 i 2003 Członkowie Zarządu otrzymają ofertę na dwie dalsze transze po 1.650.000 obligacji zamiennych. Na takich samych zasadach do 150 osób z kadry kierowniczej PKN ORLEN S.A. (wskazanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą) będzie mogło zakupić obligacje zamienne na akcje. Transze dla menedżerów w latach 2001, 2002 i 2003 będą liczyły odpowiednio 2.337.914, 1.753.435 i 1.753.435 obligacji.

Na podstawie uchwały WZA PKN ORLEN S.A. z dnia 15 maja 2000 r. ORLEN POWIERNIK Sp. z o.o. objęła całą emisję w liczbie 11.344.784 obligacji zamiennych serii A. ORLEN POWIERNIK Sp. z o.o. została powołana wyłącznie do obsługi programu motywacyjnego, a Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej są pracownicy PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. i ORLEN POWIERNIK Sp. z o.o. nie uczestniczą w kredytowaniu zakupu obligacji zamiennych przez uprawnionych menedżerów.