Nr 48/2001  | 24-07-2001

Wyniki PKN ORLEN SA do GUS po 2 kwartałach

Zarząd PKN ORLEN SA informuje o przekazaniu do GUS informacji o osiągniętych wynikach finansowych (według danych F- 01; PSR) za okres od początku roku do końca II kwartału 2001 roku (w tys. zł). Informację przekazano 24.07.2001 roku.