Nr 50/2001  | 02-08-2001

Informacja na temat trzeciego etapu prywatyzacji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w związku z trzecim etapem prywatyzacji Spółki, w dniu 1 sierpnia 2001 r. doradca finansowy akcjonariusza Spółki Nafty Polskiej S.A. - BNP Paribas oraz doradcy finansowi Spółki - CAIB Investment Bank i Lehman Brothers przesłali wybranym podmiotom prowadzącym działalność w sektorze naftowym zaproszenie do złożenia ofert.

Zgodnie z treścią zaproszenia, oferty mają dotyczyć, między innymi, nabycia przez te podmioty 17,58 % akcji Spółki będących własnością Nafty Polskiej S.A., nabycia przez Spółkę znaczącego pakietu akcji w kapitale zakładowym tych podmiotów, oraz proponowanej struktury integracji ze Spółką.