Nr 51/2001  | 03-08-2001

Emisja obligacji (druga i trzecia transza)

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 2 sierpnia 2001 roku spółka PKN ORLEN S.A. wyemitowała drugą i trzecią serię obligacji zerokuponowych o łącznej wartości nominalnej 70 mln. zł. (siedemdziesiąt milionów złotych) z terminem wykupu 31 października 2001 roku. Rentowność wyemitowanych obligacji zawarta jest w przedziale pomiędzy 3M WIBID - 3M WIBOR.

Wartość wyemitowanych obligacji stanowi 1,80% kapitałów własnych Emitenta (na podstawie danych za I kw. 2001 roku).

Zarząd PKN ORLEN S.A.