Nr 54/2001  | 14-08-2001

Umowa o współpracy z Naftą Polską SA

Polski Koncernu Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, największa firma rafineryjna i petrochemiczna w Europie środkowowschodniej, informuje, że w dniu 13 sierpnia 2001 r. Spółka zawarła z Naftą Polską S.A. (akcjonariuszem posiadającym 17,58 procent akcji w jej kapitale zakładowym Spółki) porozumienie o współpracy.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest współpraca pomiędzy stronami w zakresie realizacji prowadzonego przez Naftę Polską S.A. trzeciego etapu prywatyzacji Spółki oraz rozważanego przez Spółkę procesu integracji z wybranym podmiotem prowadzącym działalność w sektorze naftowym w regionie.