Nr 55/2001  | 14-08-2001

Informacja o III etapie prywatyzacji PKN ORLEN SA

Polski Koncernu Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, największa firma rafineryjna i petrochemiczna w Europie środkowowschodniej, informuje, iż w związku z realizacją trzeciego etapu prywatyzacji Spółki, w dniu 14 sierpnia 2001 r. Spółka otrzymała od Nafty Polskiej S.A., akcjonariusza Spółki, kopie ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert, które zostało przesłane przez doradców finansowych Nafty Polskiej S.A. oraz Spółki wybranym podmiotom prowadzącym działalność w sektorze naftowym.

Otrzymane przez Spółkę oferty dotyczą, między innymi, nabycia przez takie podmioty 17,58 procent akcji Spółki będących własnością Nafty Polskiej S.A, nabycia przez Spółkę znaczącego pakietu akcji w kapitale zakładowym tych podmiotów oraz proponowanej struktury integracji ze Spółką.