Nr 56/2001  | 16-08-2001

BHT Dromech - postępowanie układowe

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 14 sierpnia 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy Upadłościowy ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie firma BHT Dromech S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 228 złożyła podanie o otwarcie postępowania układowego.

Udział PKN ORLEN S.A. w kapitale akcyjnym BHT Dromech S.A. wynosi 81,14%. Przedmiotem działalności BHT Dromech S.A. jest produkcja cystern i zbiorników paliwowych.