Nr 57/2001  | 07-09-2001

Zmiana terminu raportu za I półrocze 2001

Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2001 roku z dnia 18 września 2001 roku na dzień 12 września 2001 roku.