Nr 59/2001  | 07-09-2001

Zmiana kapitału zakładowego ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że w dniu 7 września 2001 roku powziął informację, iż 10 sierpnia 2001 roku Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę kapitału zakładowego spółki ORLEN KolTrans Sp. z o.o. o 2 360 400 PLN. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 40 859.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40 859 000 PLN, a PKN ORLEN S.A. jest właścicielem 100% udziałów. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych ORLEN KolTrans Sp. z o.o. aktywów wniesionych w formie aportu wynosi 35 981 000 PLN, natomiast wartość aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie aportu 35 981 000 PLN.

Podstawową działalnością ORLEN KolTrans Sp. z o.o. jest wydzierżawianie cystern kolejowych w kraju i za granicą oraz świadczenie usług w zakresie czyszczenia, napraw i konserwacji taboru kolejowego.