Nr 60/2001  | 10-09-2001

Podanie o upadłość firmy BHT Dromech SA

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 10 września 2001 roku powziął informację, że w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy Upadłościowy ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie został złożony wniosek wierzyciela Volvo Poland Sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości firmy BHT Dromech S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 228. W dniu 16 sierpnia 2001 roku w raporcie bieżącym nr 56 informowaliśmy, że Spółka BHT Dromech S.A. złożyła podanie o otwarcie postępowania układowego. Obie sprawy są obecnie objęte postępowaniem przez ww. Sąd, który podejmie stosowne rozstrzygnięcia. Udział PKN ORLEN S.A. w kapitale akcyjnym BHT Dromech S.A. wynosi 81,2%.

Przedmiotem działalności BHT Dromech S.A. jest produkcja cystern i zbiorników paliwowych.