Nr 61/2001  | 11-09-2001

Zarejestrowanie spółki ORLEN Morena Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 11 września powziął informację o zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego spółki ORLEN Morena Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. PKN ORLEN S.A. objął w spółce 50,48 % udziałów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.500.000 zł. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw produkowanych przez PKN ORLEN S.A. Spółka będzie pełnić rolę Regionalnego Operatora Rynku na terenie północnej Polski.