Nr 62/2001  | 12-09-2001

BONY nie będzie wydawał i umarzał kwitów depozytowych

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 12 września 2001 roku powziął informację od The Bank of New York, depozytariusza Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR-ów) PKN ORLEN S.A. iż w związku z zamknięciem wszystkich rynków dla kwitów depozytowych spowodowanych tragicznymi wydarzeniami w Nowym Jorku w dniu wczorajszym, The Bank of New York nie będzie wydawał i umarzał kwitów depozytowych do odwołania.

Jednocześnie The Bank of New York poinformował, że został wdrożony plan funkcjonowania awaryjnego i Zarząd banku w pełni kontroluje jego sytuację.