Nr 64/2001  | 12-09-2001

Wpływ LIFO na I połowę 2001 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podaje do wiadomości informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą “ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na nieskonsolidowane dane finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za I półrocze 2001 roku.