Nr 68/2001  | 25-09-2001

RN aprobuje rozwój części petrochemicznej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN S.A.) informuje, że w dniu 25 września 2001 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie rozwoju części petrochemicznej PKN ORLEN S.A. Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne dotyczą intensyfikacji produkcji etylenu oraz propylenu.

Modernizacja części petrochemicznej rozpocznie się w IV kwartale 2001 roku, a jej zakończenie przewidywane jest na III kwartał 2004 roku. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą blisko 750.000 tys. zł.

Zakończenie prac modernizacyjnych pozwoli na:

  • intensyfikację produkcji etylenu z 360 tys. ton do 660 tys. ton rocznie;
  • intensyfikację produkcji propylenu z 240 tys. ton do 445 tys. ton rocznie

o których to wielkościach informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 37/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku.