Nr 69/2001  | 01-10-2001

Oświadczenie o objęciu udziałów w ORLEN Petrogaz Płock

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 01 października 2001 roku PKN ORLEN S.A. złożył oświadczenie o objęciu 6 020 udziałów o wartości nominalnej 1 000 PLN każdy spółki ORLEN Petrogaz Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w związku z podwyższeniem o kwotę 6 020 000 złotych kapitału zakładowego spółki. Podwyższony kapitał zostanie pokryty wkładem niepieniężnym w postaci rozlewni gazu płynnego w Ugoszczy i Dzierżoniowie. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów spółki ORLEN Petrogaz Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że nie występują żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN S.A. a osobami zarządzającymi Spółką ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o.