Nr 71/2001  | 08-10-2001

Pożyczka dla Polkomtel SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że została podpisana Umowa Pożyczki od akcjonariuszy dla spółki Polkomtel S.A. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polkomtel S.A., o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 36/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku. Pożyczka w kwocie 500.000.000 złotych została udzielona przez akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych udziałów. PKN ORLEN S.A. pożyczył spółce 98.050.000 złotych. Pożyczka, która została udzielona do dnia 31grudnia 2006 roku, jest oprocentowana w wysokości stawki WIBOR-6 plus marża 5%. Jednocześnie podpisana została umowa podporządkowania roszczeń zabezpieczająca interesy konsorcjum banków kredytujących Polkomtel S.A. PKN ORLEN S.A. posiada 19,61% akcji spółki Polkomtel S.A.