Nr 72/2001  | 12-10-2001

Umowa wyłączności negocjacji z MOL

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 3 października 2001 r. uchwały przez Zarząd Nafty Polskiej S.A. o przyznaniu wyłączności na negocjacje spółce Magyar Olaj-és Gázipari Rt. z siedzibą w Budapeszcie (“MOL”) w sprawie zbycia 17,58% akcji Spółki, Zarząd Spółki zdecydował się przystąpić do wyłącznych negocjacji z MOL w sprawie integracji przedsiębiorstw Spółki i MOL. W związku z powyższym w dniu 12 października 2001 r. Spółka zawarła z MOL i Naftą Polską S.A. umowę o wyłączności (“Umowa o Wyłączności”).

Podpisanie Umowy o Wyłączności pozostaje w związku z prowadzonymi przez Spółkę działaniami zmierzającymi do integracji Spółki z jednym z koncernów paliwowych działających w Europie Środkowej w powiązaniu z realizacją trzeciego etapu prywatyzacji Spółki.