Nr 73/2001  | 16-10-2001

Przedłużenie postoju Olefin II

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że ze względu na awarię turbiny kompresora pirogazu w czasie rozruchu instalacji Olefiny II ulega przedłużeniu o 2 tygodnie postój remontowy tej instalacji. Nie wpłynie to w najmniejszym stopniu na podaż produktów rafineryjnych, takich jak benzyny, oleje napedowe, ekoterm, asfalty, oleje smarowe; które stanowią zasadniczą grupę produktów PKN ORLEN S.A