Nr 74/2001  | 18-10-2001

Zarejestrowanie ZAWITAJ Świnoujście Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 18 października 2001 roku powziął informację o zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółki ZAWITAJ Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (data rejestracji 09.10.2001r.). PKN ORLEN S.A. objął w spółce 100% udziałów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 530 500 PLN. Spółka prowadzi działalność turystyczną. ZAWITAJ Świnoujście Sp. z o.o. powstała w wyniku procesu restrukturyzacji PKN ORLEN S.A. Do spółki zostały wniesione aportem ośrodki wczasowe w Świnoujściu i Mrzeżynie.