Nr 78/2001  | 02-11-2001

Rozruch Olefin II po remoncie

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje że została uruchomiona po przedłużonym postoju remontowym Wytwórnia Olefin II. Tym samym PKN ORLEN S.A. rozpoczął produkcję podstawowych wyrobów petrochemicznych jak: etylen, propylen, tlenek etylenu, glikol, benzen, polietylen, polipropylen.