Nr 80/2001  | 07-11-2001

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejszym informujemy, że nastąpiła zmiana terminu przekazania do KPWiG, GPW oraz PAP skonsolidowanego sprawozdania finansowego po 3 kwartałach 2001 roku z dnia 14 listopada 2001 roku na dzień 12 listopada 2001 roku.