Nr 82/2001  | 12-11-2001

Wpływ metody wyceny zapasów na wynik finansowy

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podaje do wiadomości informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą “ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na nieskonsolidowane dane finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za III kwartały 2001 roku.