Nr 83/2001  | 14-11-2001

Zarejestrowanie nowej spółki SAMRELAKS

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 13 listopada 2001 roku powziął informację o zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, spółki SAMRELAKS Mąchocice (data rejestracji 07.11.2001). PKN ORLEN S.A. objął w spółce 100% udziałów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 077 500 zł. Spółka prowadzi działalność turystyczną.